Aluminium jest niezwykle rozpowszechnionym metalem, stanowi 8% masy skorupy ziemskiej, jednak dopiero w 1853 roku rozpoczęto produkcję aluminium. Początkowo będąc bardzo drogim metalem, wykorzystywany był do produkcji medali i biżuterii,…
Continue Reading